top of page

認証関連書類ダウンロードサイト

(1)認証制度のガイドライン

 ①運用ガイドライン

 ②認証ガイドライン          〇ガイドラインはこちら
 

(2)応募申請用提出書類

 ①認証審査申請書       様式1

 ②認証申請書                                                    

  ・共通EDIプロバイダサービス用  様式2-1

  ・レベル2業務アプリ用     様式2-2

  ・レベル1業務アプリ用     様式2-3

  ・連携補完アプリ用      様式2-4

 ③実装情報項目表       様式3

 ④質問票         様式4

 ⑤認証規約書        様式5

 ⑥秘密保持契約書       様式6

               〇申請様式はこちら

bottom of page